Guide til lån med RKI

Lån med RKI

Intern R&D er begrænset i sin kapacitet og kan ikke være lige langt fremme på alle punkter. Alle lån med RKI kan ikke genereres internt og derfor forsøger virksomheder i stigende grad at søge kilder til innovation i andre firmaer eller institutioner.

Lån penge RKI

Der lægges med andre ord stadig mere vægt på ekstern innovation gennem opkøb, licenseringer, køb af teknologier eller gennem RKI-investeringer i nye, innovative forretninger. Virksomhederne er langt mere orienteret ud i markedet og i deres omgivelser for at overvåge konkurrenter, innovationer, nye tiltag og virksomheder for at være klar til at slå til, når der dukker noget interessant op, som kan bidrage til virksomhedens produktportefølje eller lån med RKI.

Lån RKI ingen hindring

Denne åbne innovationsmodel bygger på, at virksomheder i dag udvælger og kommercialiserer eksterne og interne ideer via eksterne veje. F.eks. virksomheder der kommercialiserer interne lån med RKI gennem eksterne kanaler eller eksterne idéer der internaliseres gennem f.eks. opkøb. Dvs. at virksomhederne i dag har langt mere fokus på, hvorvidt deres egen innovation er den bedste eller hvorvidt eksterne kanaler er bedre. Når man det er nødvendigt at være verdensmester inden for ens kompetencer, må virksomheden hele tiden være bedst på alle felter, der knytter til deres lån med RKI.

RKI registreret?

Men i dag oplever disse store virksomheder en stadig stigende konkurrence fra små virksomheder, der etablerer sig hurtigt i kraft af lån med RKI. Chesbrough (Ibid, p. 36) anfører, at en øget arbejdsstyrke i firmaet og en større mobilitet blandt disse gjorde det svært at kontrollere de idéer der skulle føre til innovation og i kombination med en mere udviklet venturebranche blev disse forretningsidéer i stedet skabt uden for virksomheden. Samtidig fik de store virksomheder lån med RKI fra andre virksomheder, der går efter en mere åben innovationsmodel. (F.eks. Cisco, der bruger RKI, som vi også læser i Chesbrough 2002).

RKI sletning

Dette forstærkes af en undersøgelse af samme forfattere (ibid) der viser, at der er en sammenhæng mellem patentudtag og antallet af RKI-investeringer, som de fortolker som værende et tegn på at RKI-investeringer skaber større innovationsrate i modervirksomheden især – som undersøgelsen også pointerer – hvis der er en stærk lån med RKI.

Lån med RKI

Og da verden og teknologierne udvikles med en hurtigere hastighed i dag end i går og da lån med RKI om disse nye teknologier er langt mere spredt i verden, må virksomhederne hele tiden have føling med, hvor i verden og hos hvilke mennesker og selskaber, de kan få fingrene i det bedste. Det handler naturligvis om at optimere hver enkelt led i værdikæden, så der på alle niveauer tænkes strategisk og på hvordan virksomheden kan skabe den bedste position i markedet. Grænserne mellem lån med RKI og dens omgivelser, som vi har set i det i så mange andre tilfælde med outsourcing osv., nedbrydes og dermed kan innovationen flyde ind og ud – både egne innovationer, der bedre kan udnyttes eksternt eller andres idéer, der skabe værdi for virksomheden. (Procter og Gamble).

Finansiering RKI

Et lignende argument finder vi hos Dushnitsky & Lenox (2005a, s. 615), der skriver, at en virksomheds evne til at udvikle sig er forbundet med dens evne til at opsøge og tilegne sig viden fra eksterne kilder og integrere den med interne kundskaber. Viden og evnen til at formidle den og bruge den er med andre ord vigtige i den kontekst vi skal se RKI-investeringer.