Frihed trods RKI registrering

Her har vi samlet en masse gode spørgsmål om RKI

Er jeg registreret i RKI?

Hvem kan registrere mig?

Hvornår kan jeg blive registreret?

Hvad sker der når jeg bliver registreret?

Bliver alle i husstanden registreret?

Hvem kan se min RKI-registrering?

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan betale mine kreditorer?

Hvilke slags registreringer findes der?

Hvordan og hvornår bliver jeg slettet fra RKI?

Flere ressourcer om RKI

Her har vi samlet en masse referencer til andre steder, hvor du kan finde information om RKI, lån og gæld.
// se det hele her

Fakta om RKI

RKI Kredit Information A/S er et privat kreditoplysningsbureau, som er ejet af den verdensomspændende koncern Experian A/S.
Vi lever af vores kunder, som dækker stort set alle grene af dansk erhvervsliv, lige fra de mindste virksomheder til de store finansielle selskaber.
Mere end 11.000 virksomheder i Danmark bruger RKI. Vi markedsfører intensivt RKI for danske virksomheder, for jo flere, der søger i vores register, og jo flere der registrerer deres dårlige betalere, desto bedre bliver vores system og desto strammere bliver netværket mod dårlige betalere.
citat fra www.rki.dk

Lån penge selvom du står i RKI

Der er mange firmaer, der tilbyder at låne penge til folk, der er kommet i RKI. Vi har samlet lidt information om disse firmaer. Klik og læs hvad vi har skrevet om

Er jeg registreret i RKI?

Alle får besked om registrering. RKI sender besked til debitor ved hver ny registrering. Alle har dog alligevel ret til at få aktindsigt – altså til at få at vide, om de er registreret eller ej.
Ring til DebitorService på telefon 87 23 53 50, Fax på 86 80 67 13 eller send en mail til DebitorService, hvis du vil vide, om du er registreret.
Du kan også sende et brev til RKI Kredit Information A/S, Glarmestervej 2, 8600 Silkeborg, att. DebitorService.
Vi skal bruge disse oplysninger på privatpersoner:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Eventuelle tidligere navne og/eller adresser inden for de seneste 5 år
  • Fødselsdato

Hvem kan registrere mig?

Alle de virksomheder, der har indgået en aftale med RKI, kan registrere deres skyldnere. RKIs kunder dækker stort set hele Danmarks erhvervsliv, det vil sige virksomheder, forretninger, banker, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.
Alle RKIs kunder er forpligtet til at følge de regler og vilkår fra Datatilsynet, som vi skal følge som kreditoplysningsbureau. Den lov, vi er underlagt, hedder Persondataloven. Derudover kan du også blive registreret på grundlag af oplysninger fra statstidende. Virksomheder, der ikke er kunder hos RKI, må ikke true med registrering i RKI.

Hvornår kan jeg blive registreret?

For at en virksomhed må registrere dig hos RKI, skal disse ting være opfyldt:

  • Virksomheden har sendt 3 skriftlige rykkere til skyldneren 
  • I den sidste rykker er skyldneren blevet advaret om inkasso og indberetning til RKI
  • Beløbet skal være på mere end 200 kroner
  • Der må ikke være strid i sagen

Specielt for offentlige myndigheder: Offentlige myndigheder – eksempelvis kommunerne og Told- og Skatteregionerne – må også registrere skyldnere for at inddrive offentlig gæld. Her skal den skyldige forfaldne gæld dog være på mindst 7.500 kroner, og der skal gå 4 uger fra advarslen om indberetning til RKI og til registreringen må ske.

Specielt for den finansielle sektor: Forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets regler, og det betyder, at de først må indberette til RKI, ”når sagen kommer til offentligt kendskab”. Det vil sige, at sagen skal være behandlet i civilretten eller fogedretten, før de må indberette, og det skyldige forfaldne beløb skal være på mere end 1.000 kroner.

Hvad sker der når jeg bliver registreret?

Du får altid brev fra RKI med oplysning om, hvem der har indberettet dig, hvornår og hvordan registreringen bliver slettet.
Hvis du skylder mere end 1.000 kroner, og kreditor har dokumentation for gælden – for eksempel dom eller skriftlig skylderkendelse – vil oplysningen om registreringen være tilgængelig for alle RKIs kunder, hvis du søger kredit.
Din kreditværdighed vil dermed være påvirket, og du vil få svært ved at få kredit hos de virksomheder, der bruger RKI.

Bliver alle i husstanden registreret?

Når man søger i RKIs register, sammenholder systemet både navn og adresse, og det er altså kun den søgte person, der fremstår som dårlig betaler.
Hvis en anden person bliver registreret som dårlig betaler hos RKI på din adresse, får det derfor ingen betydning for din kreditværdighed.

Hvem kan se min registrering?

Alle RKIs kunder har mulighed for at søge en kreditoplysning i RKIs register – og dermed få registreringen at se.
Kunderne leverer altså oplysninger om egne dårlige betalere til vores register og får så oplysninger tilbage om andre virksomheders dårlige betalere, som de benytter sig af, når kunden søger kredit.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan betale mine kreditorer?

Kontakt altid den, du skylder pengene. Det er langt bedre end at lade stå til. Måske kan du få lavet en betalingsaftale, og måske vælger kreditor så ikke at indberette dig til RKI. Men det betinger selvfølgelig, at du overholder betalingsaftalen.
Hvis du er blevet registreret og bagefter indgår en betalingsaftale, kan kreditor vælge at slette registreringen, men er ikke forpligtet til det. Heller ikke, selvom du overholder betalingerne. Registreringen bliver naturligvis slettet, så snart sidste afdrag er betalt.

Hvilke slags registreringer findes der?

Overordnet er der to typer af registreringer:

1) Registreringer fra vores kunder:
– “Almindelige” kunder
– Den finansielle sektor
– Offentlige myndigheder

2) Registreringer fra Statstidende:

Statstidende er Statens officielle medie for meddelelser til borgere, virksomheder og myndigheder.
Oplysningerne fra Statstidende stammer altså ikke fra vores kunder. Det er RKI, der tager disse oplysninger fra Statstidende og registrerer dem i henhold til Datatilsynets bestemmelser. De oplysninger, vi registrerer fra Statstidende drejer sig om konkurser, tvangsauktioner, gældssaneringer og tvangsakkorder.
Registreringerne fra Statstidende repræsenterer flere kreditorer, nemlig alle dem, der har penge til gode hos skyldneren, hvad enten det drejer sig om panthaverne i en ejendom eller kreditorerne i et konkursbo.

Hvornår og hvordan bliver jeg slettet?

Når du har betalt det fulde skyldige beløb til den, du skylder pengene, får RKI en afmelding fra kreditor, og registreringen bliver straks slettet. Der gælder dog andre regler for sletning af registreringer, der er foretaget på grundlag af oplysninger fra Statstidende.
Hvis du ikke kan betale, må du vente 5 år, hvorefter registreringen atutomatisk bliver slettet. Du skal dog være opmærksom på, at gælden stadig består, selvom registreringen hos RKI bliver forældet og slettet efter 5 år.
Man kan kun blive registreret igen, hvis der er tale om en anden misligholdt fordring. Man kan altså ikke gentage den samme registrering efter de 5 år.